AVP 鮮肉無榖蔬果 三文魚 鱈魚 全犬糧 25lb

$945.00

新鮮肉類成分 高蛋白新鮮三文魚+鱈魚 100%天然成分添加維生素,礦物質和其他微量營養素 新鮮三文魚油為Ω3脂肪酸

AVP 鮮肉無榖蔬果 三文魚 鱈魚 全犬糧 25lb

$945.00